Rock star - horolezecke kurzy, seminare, metodika, akreditácia

Metodika

Takmer všetko o expreskách - 3 časť

Faktory ovplyvňujúce nosnosť expres kompletu


Šírka expres slučky

Testy ukázali, že široké expres slučky a zošité slučky pri praktických testoch (v karabínach, nie na rovných kolíkoch ale v ohyboch na karabínach) znížujú nosnosť systému. Čo to v praxi znamená? Že ak máme expres slučku novú, tak by mala bez problémov udržať aj 30m dlhý, dynamicky odistený pád. Ak je však používaná často a viac ako jeden rok, pravdepodobnosť udržania takéhoto pádu je neistá. K úbytku nosnosti dochádza nerovnomerným zaťažovaním popruhu na ohybe karabíny obr.10. (nie na priemere). Ďalej široký popruh tlačí na karabínu v iných miestach ako je karabína testovaná (bližšie od tela k zámku), čím znižuje jej nosnosť a zvyšuje pravdepodobnosť otvorenia zámku pri zaťažení. Aby tomuto predišli, niektorí výrobcovia vyrábajú expres slučky so zúženým popruhom v mieste umiestnenia karabíny. V súčasnosti sú na trhu dostupné slučky a expres slučky veľmi úzke obr. 11. Pri ich použití je zníženie nosnosti expres kompletu zanedbateľné alebo žiadne. Šírka popruhu, z ktorého sú ušité, sa pohybuje od 5 mm do 10 mm. Je pravda, že na pohľad pôsobia veľmi nedôveryhodne, ale materiál, konštrukcia a nosnosť pri tak malej šírke popruhu podstatne zvýšila ich úžitkové vlastnosti (hmotnosť, priestor, manipulácia).

Osobne používam 5mm až 7 mm a som veľmi spokojný.

 široká expres slučka

Obrázok 10


úzka expes slučka
Obrázok 11


Dĺžka expres slučky

Dĺžka expresky má vplyv nielen na dĺžku (L) pádu (L pádu = 2 x L expresky + L pádu) obr.12, ale aj na tvrdosť pádu (uplatnenie dynamických schopností lana). Krátke expresky sú vhodné v športových cestách, kde sú istenia osadené viac-menej v jednej línii. Dostatočná dĺžka expresky dáva lanu voľnejší priebeh, a tým sa pri páde lepšie uplatnia jeho dynamické vlastnosti. Čím je v ceste viac traverzov, alebo ak línia cesty vedie „cikcak", tým by mali byť expresky dlhšie. Treba však mať na pamäti aj dĺžku pádu a to hlavne vtedy ak sme nízko nad zemou, alebo sa pod nami nachádza skalný útvar na ktorom by mohlo pri páde dôjsť k zraneniu (napr. polica alebo skalný hrot).

dĺžka pádu od dĺžky expresky
Obrázok 12


Primeraná dĺžka expresky je dôležitá nielen kvôli treniu lana, ale aj možnosti samovoľného vycvaknutia expresky z istiaceho prostriedku.


Spôsob zapnutia expresky (karabíny) do istiaceho prostriedku

Samovoľné vycvaknutie expresky (karabíny) z istiaceho prostriedku (borhák, nit), hrozí hlavne v položených cestách pri nesprávnom zapnutí karabíny do postupového istenia - borháky, nity. Obr. 13 možné zlyhanie, obr. 14 takto je to správne.

Obrázok 13


 správne cvaknutie expresky do istenia aj lana do expresky
Obrázok 14


Spôsob zapnutia lana do expresky (karabíny)


Samovoľné vycvaknutie lana z karabíny, ktoré hrozí pri zapnutí lana do karabíny nesprávnym smerom. Obr. 15 možné zlyhanie, obr. 14 správne.


pri nesprávnom zapnutí lana do expresky može dôjs k jeho vycvaknutiu

Obrázok 15


Voľba správneho umiestnenia postupových istení a následne dostatočné predĺženie dostatočne dlhým expresom.

vytrhnutie postupových istení vybudovaných z vklínencov (viac-menej všetkých nachádzajúcich sa mimo priamej osi istič - padajúci, založených pod postupovým istením, ktoré zachytáva pád ), ktoré hrozí hlavne v kolmých a previsnutých terénoch obr. 16.Obrázok 16

Samovoľnému vycvaknutiu a iným možnostiam zlyhania sa budeme venovať zvlášť v nasledujúcej kapitole. Dlhšie expresky ako 30cm si musíte urobiť, tak ako my za starých čias. Zoberiete 60cm (podľa potreby dlhšiu) zošitú slučku, cvaknete do nej dve karabíny a jednu z nich zafixujete gumičkou. V horách používam niekoľko takto urobených expresov. Treba však dať pozor na správnu pozíciu "zagumičkovanej" karabíny a správne prípadné skrátenie obr.17.


Obrázok 17Pootočenie karabín v expres slučke

Ďalší problém, ktorý môže nastať, je pootočenie karabíny v expres slučke (cca. o 90°) a jej následné nepriaznivé zaťaženie v priečnom smere (nosnosť karabíny je 7kN ale v skutočnosti môže byť nižšia) obr. 18. Tento problém čiastočne rieši spôsob zošitia expres slučky a použitie fixovacích gumičiek.


Obrázok 18

Spôsoby zošitia expres slučiek a použitie gumičiek

Zdalo by sa, že ak použijeme expresku ušitú z úzkeho popruhu, vhodnej dĺžky, náhodnému otočeniu karabín zabránime použitím gumičiek alebo priaznivou konštrukciou expres slučky, tak sme eliminovali zlyhanie expres kompletu na minimum. Pravdou však je, že je to iba asi 20% úspechu. Ostatných 80% spočíva v správnom osadení - cvaknutí expresu do istiaceho prostriedku a následnom správnom cvaknutí lana do expresu. Priaznivá konštrukcia (zošitie) expres slučky spočíva v dostatočne malom (tesnom) oku pre karabínu, do ktorej cvakáme lano a dostatočne veľkom (voľnom) oku pre karabínu, ktorú cvakáme do postupového istenia. Pohyb karabíny, do ktorej budeme cvakať lano, môžeme zafixovať pomocou gumičky.


Veľa lezcov, ale aj výrobcov, dáva do expres slučiek karabínky „napevno", väčšinou zafixované gumičkami a vo veľa prípadoch karabíny otáčajú zámkami proti sebe. Je pravdou, že pri použití širokého popruhu v expres slučke, z hľadiska zvýšenia nosnosti, je výhodnejšie mať karabíny otočené zámkami opačným smerom. Ale vo väčšine prípadov tým vzrastá možnosť neštandardného zaťaženia aspoň jednej z karabín expres kompletu. Teda skoro v každom postupovom istení (rozoberiem nižšie). Môžeme vidieť aj expresky so všitými karabínami typ D (directional). Majú špeciálny rovný tvar styčnej plochy s expres slučkou a tým je expres slučka zaťažovaná tak, ako je testovaná (ak samozrejme nie je priemer karabíny menší...). Teda je eliminovaný problém zníženia nosnosti použitím širokého popruhu na expres slučke (problém nastane po životnosti expres slučky, u väčšiny môže výmenu previesť iba výrobca). Z dlhoročnej praxe a z riešenia reálnych zlyhaní expresiek vzišli nasledujúce doporučenia, dodržiavaním ktorých eliminujeme riziko ich zlyhania na minimum a vo veľa prípadoch úplne.


V nasledujúcej 4-tej časti si povieme ako umiestniť karabíny v expres slučke a prečo a uvediem niekoľko doporučení k cvakaniu samotnej "expresky".

Pripravili pre Vás
po metodickej stránke

©
Dušan Zajac-RockStar
štylisticky upravila

Barbora Feketeová


V Záskali
posledná úprava 4.2.2008
všetky práva vyhradené | (c) Webra Solutions 2007