Rock star - horolezecke kurzy, seminare, metodika, akreditácia

Metodika

Takmer všetko o expreskách - 2 časť

Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé články expresky:

Karabíny

Karabíny slúžia ako spojovací článok v istiacom reťazci. Vyrobené sú väčšinou z hliníkových zliatin, čím sú dané ich kladné (nízka váha, dobrá pevnosť) i záporné (krehkosť) vlastnosti. Karabíny v expreske máme vždy dve. Pravidlom by malo byť, že do jednej z nich budeme vždy cvakať lano (karabína nebude poškodená vrypmi od istiacich prostriedkov a pri zachytávaní pádov nebude lano viac namáhané na oder) a druhú budeme vždy cvakať do istenia (skoba, vklínenec, borhák, atď). Na obrázku 5 môžeme porovnať rozdiel medzi pracovnými plochami oboch karabín.

pracovné plochy karabín
Obrázok 5.

 

Čo sa týka mechanického poškodenia, tak akýkoľvek vryp na karabíne, v ktorom sa vám zastaví necht na prste znižuje jej nosnosť a je dôvodom karabíne nedôverovať. Ďalej karabína môže časom korodovať (oxidácia hliníka - prejavuje sa zošednutím plôch alebo čiernymi bodkami) a to nielen v miestach mechanického poškodenia, ale aj na ktoromkoľvek inom mieste. Obr.6. Výrobcovia aj mechanicky nepoškodenú karabínu doporučujú po 10 rokoch vyradiť z používania.

mechanické poškodenie
Obrázok 6.


V tabuľke 1. sú uvedené minimálne nosnosti, predpísané normou UIAA, všetkých druhov karabín používaných v horolezectve.

Tabulka min. predpísaných nosností UIAA
tabulka 1
V expreskách najčastejšie používame karabíny tvaru Dé – označujú sa ako B-Basic a D-Directional. Pokiaľ sa pri zachytení pádu zámok na karabíne neotvorí, alebo sa karabína nezvrtne naprieč, alebo sa napáči na priečny lom (na skalnej hrane alebo výstupku), tak je jej nosnosť viac ako postačujúca na udržanie aj veľmi dlhého a ťažkého pádu. Ak je však namáhaná s otvoreným zámkom alebo naprieč, jej schopnosť udržať priemerný pád je minimálna a môže zlyhať (prasknúť) už pri zaťažení 4kN, aj keď norma hovorí o minimálne 7kN. V praxi sa môže vyskytnúť ešte jedna nebezpečná situácia, a to lom na skalnej hrane alebo nerovnosti obr.7.

priečny lom
Obrázok 7.

Z výskumov DAV vyplynulo, že takto namáhané karabíny zlyhávajú pri veľmi malom zaťažení – už pri „pohupovaní“ sa (zaťaženie cca. dvojnásobok vlastnej váhy horolezca) môžete karabínu zlomiť. Laboratórne podmienky sú hold laboratórne. V dnešnej dobe sú na trhu dostupné karabíny s omnoho vyššími nosnosťami ako predpisuje norma (ja osobne používam karabíny s nosnosťami 24,10,10kN). Všimnime si grafu, ktorý som uviedol už v predchádzajúcom článku o istení spolulezca. Hovorí o tom, akou silou je zaťažované postupové istenie, a teda aj expreska s karabínami, pri použití rôzne „tvrdých“ lán a odistení pádu dynamicky a staticky graf 1.

záchytná rázová sila v poslednom postupovom istení
Graf 1.

Vidíme, že pri zachytení pádu sa veľkosť rázovej sily pohybuje na hranici nosnosti karabín v priečnom smere alebo s otvoreným zámkom už pri používaní lán s minimálnym shockloadom (záchytná rázová sila pri prvom normopáde).

Zdá sa vám toho dosť kedy „karabka“ môže zlyhať? Tak pridáme ešte jeden prípad. Keď pri náraze telom karabíny o skalu pôsobí na jej zámok zákon akcie a reakcie a dôjde k jej chvíľkovému pootvoreniu (ozve sa cvak). Toto celé trvá cca. 0,0040sec. u karabín s plným zámkom obr.8. a cca. 0,0025sec. pri karabínach s drôteným zámkom. Takže pri páde má po túto dobu karabína iba minimálnu nosnosť (7kN). Používaním karabín s drôteným zámkom sa tento handicap eliminoval pod 0,0025sec.


otvorenie zámku pri náraze tela karabíny o skalu
Obrázok 8.

V ďalšej časti budem rozoberať ako správnym cvakaním expesky môžeme eliminovať možné nebezpečné situácie vedúce k zníženiu jej nosnosti alebo jej zlyhaniu.Expres slučky

Z predchádzajúceho textu je zrejmé, čo sú expres slučky a na čo slúžia. Šité sú z popruhov vyrobených na báze umelých vlákien podobne ako sedačky a laná. V súčasnosti sa stretneme s veľkým množstvom druhov expres slučiek. Mali by sme o nich vedieť, že ich minimálna nosnosť je stanovená normou UIAA na 22 kN. Skúška pevnosti sa prevádza na valčekoch o priemere 10mm, obr. 9 (tak isto sú skúšané aj zošité ploché slučky).

Test nosnosti expres slučiek a zošitých slučiek
Obrázok 9.

Teda norma UIAA je pre minimálnu nosnosť zošitých slučiek a expres slučiek tvrdšia ako pre karabíny. Je potrebné pripomenúť že slučkový materiál podlieha starnutiu vplyvom mechanického opotrebenia a UV žiarenia. Jeho životnosť závisí od intenzity používania. Čím dlhšie a intenzívnejšie slučky používame, tým viac sa znižuje ich nosnosť (pri intenzívnom používaní by sme ich mali meniť minimálne jedenkrát do roka).

V tretej časti budem rozoberať faktory ovplyvňujúce nosnosť expres kompletu.

Pripravili pre Vás
po metodickej stránke

©
Dušan Zajac-RockStar
štylisticky upravila

Barbora Feketeová


V Záskali
posledná úprava 14.6.2007

všetky práva vyhradené | (c) Webra Solutions 2007