Rock star - horolezecke kurzy, seminare, metodika, akreditácia

Metodika

Niekoľko Testov

Ahojte,
 zrealizovali sme niekoľko "testov " s karabínami, slučkami, lanami a šplhadlami. Myslím, že všetkých, ktorí sme sa "pokusov" zúčastnili, viedla nesmierna zvedavosť čo a ako sa bude správať pri rôznom spôsobe namáhania. Z rôznych metodík sa dočítame, že pri takých a takých kiloNewtonoch povolí taký a taký horolezecký materiál. Málokto, hlavne zo začiatočníkov, si ale dokáže predstaviť čo je to za sila a pri akom zaťažení vzniká. A tak vznikla myšlienka nezaoberať sa meraním rázovej sily a jej hodnotami ale spočítaním pádov bremena konštantnej hmotnosti pri zaťažovaní rôznych istiacich prostriedkov so snahou ich úplného zničenia. Pády sme zachytávali "dynamicky" - s preklzom aj "staticky" - bez preklzu, karabíny otáčali v borhákoch a kruhu štandardne aj zámkom do steny, zaťažovali sme ich so zatvoreným aj s otvoreným zámkom aj na lom. Výsledky sme spracovali do tabuľky a zachytili na video aj fotografie.
 Situáciu pre chytanie pádu sme zvolili tak, aby zodpovedala zachytávaniu pádu do prvého postupového istenia vo viac dĺžkovej ceste, alebo do prvého postupového istenia v jedno dĺžkovej ceste (istenie z istiaceho stanoviska). Dĺžka pádu pri tom nepresiahla 2,5m. 
Pri testoch sme použili vo väčšine prípadov materiál vyradený z horoškoly (v tabuľke budú uvedené podrobnosti). K tomu ma viedla skutočnosť, že veľa lezcov používa "starý" matroš po "životnosti" alebo lacný matroš z "druhej" ruky.... Niektoré výsledky boli prekvapivé, a tak testy v budúcnosti zopakujeme s tým rozdielom, že materiál bude nový (funglovka) a snáď budeme mať k dispozícii aj snímače pôsobiacich rázových síl.
Touto cestou by som chcel poďakovať Bibe a Maťkovi Janíkovcom za pomoc pri "sumarizácii" vyhodnotení údajov a fotografie, Baške za filmový materiál, úpravy a korekcie. Poďakovanie samozrejme patrí všetkým účastníkom stretávky, ktorí priložili ruku k dielu.
Vyhodnotenie si skúste spraviť sami  , alebo prípadné problémy môžeme rozobrať v komentároch.

Dušan
V tabuľke a vo filme sú uvedené fakty, ktoré majú slúžiť každému čitateľovi ako námet na premýšľanie a podporenie dôležitosti dodržiavania metodiky, nie na špekulácie a nezmyselné internetové "žvásty". Tak isto upozorňujem, že cieľom nie je poškodenie dobrého mena žiadnej z firiem vyrábajúcich horolezecký materiál, a preto nebudeme uvádzať ani značku ani názov výrobku iba jeho uvedené nosnosti pri dovolenom namáhaní, dobu a intenzitu použitia a dôvod vyradenia z používania v horoškole.


Tabuľka

Video záznam
všetky práva vyhradené | (c) Webra Solutions 2007