Rock star - horolezecke kurzy, seminare, metodika, akreditácia

Horolezecké kurzy - program, cena


Činnosť družstva po páde, prvá pomoc pri horolezeckých nehodách

Termíny:

kurz je určený pre širokú lezeckú verejnosť, pre všetkých, ktorí sa venujú lezeniu vo veľkých stenách a v horách, pre cvičiteľov a inštruktorov horolezectva.

Cieľ: 
Cieľom seminára je nacvičiť a zdokonaliť frekventantov v metódach a postupoch svojpomoci pri horolezeckých nehodách, poskytovaní technickej a predlekárskej prvej pomoci (činnosť družstva po páde) tak, aby sa maximálne zvýšili šance na záchranu a minimalizovali sa následky na zdraví účastníkov nehody. Min. počet účastníkov pre uskutočnenie kurzu 6, max. 12


Foto seminar činnosť družstva po pádeProgram:
Piatok

Príchod do 18:00, ubytovanie, zahájenie kurzu, kontrola potrebného materiálu, rozdelenie do skupín, prednáška / diskusia  istiace stanovište, postupové istenie, zlanovanie, zásady hlásenia nehody, spolupráca so záchranármi, teoreticky činnosť družstva po páde, volanie o pomoc, obsah lekárničky istiace stanovište, postupové istenie, zlanovanie, zásady hlásenia nehody, spolupráca so záchranármi, teoreticky činnosť družstva po páde, volanie o pomoc, obsah lekárničky

Sobota

09:00 Predstavenie prednášajúcich.
*
Prvá pomoc teória + prax ( stavy bezprostredne ohrozujúce život, ostatné zranenia ) krvácania, resuscitácia, zlomeniny, úrazy chrbtice, hlavy, hrudníka, brucha, panvy,šok, ortostatický šok, smrť vo vise, hypovolemický šok, podchladenie, smrť zo záchrany, polohovanie pri rôznych druhoch zranení, transport, improvizované nosítka krvácania, resuscitácia, zlomeniny, úrazy chrbtice, hlavy, hrudníka, brucha, panvy,šok, ortostatický šok, smrť vo vise, hypovolemický šok, podchladenie, smrť zo záchrany, polohovanie pri rôznych druhoch zranení, transport, improvizované nosítka

* Nácvik činnosť družstva po páde v jednodĺžkovej ceste, viacdĺžkovej ceste priamo do istiaceho stanoviska, nad a pod istiacim stanoviskom. priamo do istiaceho stanoviska, nad a pod istiacim stanoviskom.
večerné posedenie, diskusia...

Nedeľa

09:00 Nácvik činnosť družstva po páde v traverze, v previse, na jednoduchom lane, na dvojitých lanách.  v traverze, v previse, na jednoduchom lane, na dvojitých lanách.
17:00 diskusia, ukončenie seminára

  

Minimálna potrebná výstroj a výzbroj
Oblečenie primerane ročnému obdobiu + pevnejšia obuv, môže byť veľmi chladno a vlhko.

Materiál na 2členné družstvo lano, každý sedák, hruďák a prilbu, 4x 60cm plochá slučka, 2x120cm plochá slučka, 4x prusik min.4mm priemer (doporučujem 5mm) dĺžka aspoň 180cm rozviazaný, 2xHMS + istiaci prostriedok, ktorý bežne používa, 1xosma, 5xexpres, 4xpoistková karabína. Prineste si SPACÁK, písacie potreby, poznámkový zošit, dobre padne aj čelovka a termoska.

Cena :

Euro 120,00€
Absolventi RockStar
90,00€
spanie:
v priestoroch horoškoly, vlastný spacák
stravovanie:
z vlastných zásob
Držiteľia zákazníckych kariet
Alphasport - Mammut
115,00€
Študenti a členovia SHS JAMES 115,00€

 Prihlásiť na kurz

všetky práva vyhradené | (c) Webra Solutions 2007