Rock star - horolezecke kurzy, seminare, metodika, akreditácia

Horolezecké kurzy - prihlásenie


Prihlasovanie a účasť na kurze :

Prihlásiť sa na horolezecké kurzy môže bez rozdielu veku každý, kto má priemernú telesnú kondíciu a nemá vážny zdravotný problém, ktorý môže v priebehu kurzu poškodit jeho zdravie. Záujemca mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov. Vzhľadom na náväznosť učebných osnov, pre získanie osvedčenia musí byť dodržaná postupnosť kurzov v nasledovnom poradí :

Oboznamovací víkendový víkendový kurz na skalách v Manínskej úžine (doporučujeme ním začať úplným začiatočníkom, nie je však podmienkou pre účasť na kurze pre zač. na skalách)
Letný horolezecký kurz pre začiatočníkov na skalách v Manínskej úžine
Letný horolezecký kurz pre začiatočníkov vo Vysokých Tatrách
Zimný horolezecký kurz pre začiatočníkov vo Vysokých Tatrách
Základný horolezecký kurz na ľadovci v Alpách

Záujemca, ktorý chce získať osvedčenie a chce sa prihlásiť na vyšší stupeň kurzu, a nemá absolvovaný nižší stupeň v horoškole RockStar, musí preukázať, že absolvoval nižší stupeň v inej akreditovanej horolezeckej škole.
Inak sa môže zúčastniť kurzu bez nároku na osvedčenie.

Systém prihlasovania:


Prosím zoznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov GDPR.

Elektronicky, vyplnením a odoslaním formulára
ste zaradený medzi predbežne prihlásených. Po zaplatení ceny kurzu ste riadne prihlásený na termín, ktorý ste si zvolili. Elektronický formulár.

SMS na čísle +421 0903 806 224. Zadajte údaje tak ako sú uvedené v elektronickom formulári. Budete zapísaný do zoznamu predbežne prihlásených. Po zaplatení ceny kurzu ste riadne prihlásený na termín, ktorý ste si zvolili.

Vypíšete prihlášku (prihlášku pošleme obratom), zaplatíte cenu kurzu (prihlášku s kópiou ústrižku zašlete na našu adresu), ste prihlásený na termín, ktorý ste si zvolili

Pri použití darčekového poukazu z nášho E-shopu sa prihláste jednou z hore uvedených možností. Uveďte správny typ kurzu a nezabudnite do políčka Info pre nás napísať číslo poukazu.

 

Termíny:

Termíny kurzov sú zverejnené v elektronickom formulári v spodnej časti tejto stránky. Termín uzatvorenia prihlášok je 30 dní pred termínom daného kurzu. Po tomto termíne bude záujemca zaradený iba v prípade, že budú voľné miesta.  Po uzávierke kurzu záujemca môže zrušiť svoju účasť na kurze do 14 dní pred jeho započatím a bude mu vrátených 30% zo zaplatenej sumy kurzu. Po tomto termíne prepadá celá čiastka v prospech horoškoly. Klient môže byť zaradený do ďalšieho kurzu ( na iný, voľný termín), alebo môže za seba poslať náhradníka o čom nás bude neodkladne informovať.

Platba:

Platby v  Euro:
Vkladom na účet: č.u. 4007342087 / 7500.
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0734 2087.
Var.Symbol: Váš dátum narodenia - povinné,
Špecifický Symbol: dátum začatia kurzu - povinné,
AVIZO-správa pre príjímateľa: meno a priezvisko - povinné

Platby z Českej republiky aj v Českych korunách : 
osobne v ktorejkoľvek pobočke Československej Obchodnej Banky v Českej republike, uskutočníte priamy vklad na bankový účet v EURO, alebo v zodpovedajúcej čiastke v CZK. Ak máte účet v ČSOB môžete využiť možnosť platby prevodným príkazom.
Názov Banky: Československá Obchodná Banka, a.s pobočka Považská Bystrica - Slovenská Republika,
číslo účtu: 4007342087 / 7500 ,
názov účtu: Ing.Dusan Zajac Rock Star,
mena: EURO,
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0734 2087.
BIC (SWIFT) CEKOSKBX,
Variabilný Symbol:
Váš dátum narodenia - povinné,
Špecifický Symbol: dátum začatia kurzu - povinné,
Správa pre príjímateľa: meno a priezvisko - povinné

Poštovou poukážkou na našu adresu. Do správy pre prijímateľa napíšte termín a druh horolezeckého kurzu.

Darčekovou poukážkou z  našho E-shopu. Do kolonky Info pre nás zadajte číslo poukazu.

Záväzná prihláška na kurz:

Kurzy
Termín kurzu
Meno a Priezvisko
Prihlasovacie meno *
Adresa
Dátum narodenia
Kontakt (e-mail,..)
Telefón
Info pre nás
Obsadenosť kurzov
-
* Ak vyplníte položku "Prihlasovacie meno" a absolvujete horolezecký kurz, budete sa môcť aktívne podieľať na diskusii v sekcii "Aktuality". Ak už máte prístup do aktualít, prihlasovacie meno nevyplňujte!
všetky práva vyhradené | (c) Webra Solutions 2007