Aktuality


Meno: Heslo:
 
Prihláste sa a budete mať možnosť vytvárať a komentovať aktuality.

"Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič"
(William Shakespeare)


Polovičné laná vs. dvojičky


Počas nášho zimného kurzu došla reč aj na použitie polovičných lán. Dušan s Maťom ma vtedy dosť zrušili. Na ich tvrdenia o chybe v UIAA štandarde týkajúcom sa maximálnej rázovej sily pri polovičných lanách som nebol schopný reagovať. Žeby moje „brand-new shiny“ polovičky boli skutočne na hovno?

Problém: UIAA štandard

Maximálna rázova sila, ktorú je schopné ľudské telo zniesť je 12 kN.

Polovičné laná sa testujú 55 kg závažím na jednom prameni lana. Lano musí vydržať 5 za sebou nasledujúcich pádov a rázová sila pri prvom páde musí byť menšia ako 8 kN. 55 kg závažie sa používa preto, lebo lano, ktoré 5-krát po sebe udrží 55 kg zároveň udrží 2-krát po sebe 80 kg. O čom múdre hlavy usúdili, že je dostačujúce.

Rázová sila 8kN je však v skutočnosti chyba v štandarde. Ak totiž 8 kN polovičky zapneme do istenia obe naraz (ako keby sme cvakali dvojičky), výsledná rázova sila bude 13,5 kN, čo je viac ako 12 kN - teda max. rázová sila, ktorú ešte ľudské telo prežije. Prečo by som ale cvakal dva pramene naraz? Necvakal. Pri páde do štandu sú však oba pramene v istení...

Dušan s Maťom mali teda pravdu. Aspoň teoreticky. Hmm. Pozrime sa ale ako to vyzera v praxi u lán BEAL.

Skutočnosť: Laná BEAL

V nasledujúcej tabuľke sú parametre lán BEAL. Cobra II sú polky, Ice Twin sú dvojičky. Maximálnu rázovú silu som pre polky prepočítal na 80 kg závažie tak, aby sa hodnoty maximálnych rázových síl u oboch lán dali navzájom porovnať.

Lano

Počet pádov

Max. rázová sila [kN] (80kg)

Jeden prameň

Dva pramene

BEAL Cobra II (1/2)

16

6,38

7,65 - 7,97

BEAL Ice Twin (2)

15

-

7,4


Spôsob prepočítania na 80 kg závažie a prepočet max. rázovej sily poliek pri zapnutí oboch prameňov najdete v: Testovanie a vlastnosti lán BEAL. Beal garantuje dodržanie max. rázovej sily nie len pri prvom, ale pri všetkych garantovaných pádoch. Z tabuľky napríklad vyplýva, že polovičné lano Cobra II vyhovuje aj štandardu pre dvojité laná.

Najhorší prípad predstavuje pád do štandu. V tomto prípade sú totiž v istení obe laná. Situáciu dokumentuje nasledujúci obrázok:

Obrázok 1: Pád do štandu

Záver

Polovičné laná zaťažujú pri páde postupové istenia nižšou rázovou silou ako dvojičky. Navyše, tým, že sa cvakajú laná na striedačku, umožňujú polovičky vedenie lana v stene s nižším trením (a teda efektívna dĺžka lana je zvyčajne väčšia).

Dvojité laná zaťažujú istenie pri páde do štandu nižšou rázovou silou, ako polovičky. Hodia sa teda aj do „horších“ štandov.

Tento záver samozrejme platí pre laná BEAL. U iných výrobcov sa budú parametre lán, spôsob prepočtu a výsledky líšiť.

Čo to však znamená pre mňa? Keď vezmem do úvahy vlastnosti poliek pri pádoch do postupových istení a skutočnosť, že spĺňaju aj kritéria pre dvojité laná, tak len jediné: Polky forever!všetky práva vyhradené | (c) Webra Solutions 2007